ฟรี HTML สำหรับทำเว็บไชต์ Free HTML CSS Templates

You may download our free web templates, edit them in any HTML editor and use them for your personal or business websites. All templates can be used for commercial purpose without any restriction.

Big City

Big City slides pages horizontally on a video background. This web template is flexible to arrange your contents. Multiple image galleries can fit in the same page.

ออกแบบเมื่อ: 23 June 2017     โหลดไปแล้ว: 16,191

ดูตัวอย่าง ภาพตัวอย่าง โหลดไปใช้งาน
 

Creative Commons LicenseBig City is released under a Creative Commons 4.0 License. Permissions beyond the scope of this license is available here. Please share this Big City template on any of your social media. This will help us a lot. Thank you.

Template Monster

รับพื้นที่สำหรับเปิดเว็บของคุณ

TEMPLATE#TID:2088-big-city

Hosting ราคาเริ่มต้นเพียง 190 บาท (พื้นที่ 190mb SSD)

Domain ชื่อเว็บ .com เพียง 340 บาท

จ่ายเพียง 530 บาท ฟรีบริการติดตั้ง

หรือโทร 064-123-5678 เทพพีเฮชพี หรือ คุณ เบนซ์ ธนชิต

ไปเลือกใช้งานได้เองเลย ชื้อระบบ Admin CMS เพียง 10,000 บาท

Big City

Big City slides pages horizontally on a video background. This web template is flexible to arrange your contents. Multiple image galleries can fit in the same page.

ออกแบบเมื่อ: 23 June 2017     โหลดไปแล้ว: 16,191

ดูตัวอย่าง ภาพตัวอย่าง โหลดไปใช้งาน
 

Creative Commons LicenseBig City is released under a Creative Commons 4.0 License. Permissions beyond the scope of this license is available here. Please share this Big City template on any of your social media. This will help us a lot. Thank you.

Kinetic
Meteor
Kalay
Multi Color Gallery
Template Monster

รับพื้นที่สำหรับเปิดเว็บของคุณ

TEMPLATE#TID:2088-big-city

Hosting ราคาเริ่มต้นเพียง 190 บาท (พื้นที่ 190mb SSD)

Domain ชื่อเว็บ .com เพียง 340 บาท

จ่ายเพียง 530 บาท ฟรีบริการติดตั้ง

หรือโทร 064-123-5678 เทพพีเฮชพี หรือ คุณ เบนซ์ ธนชิต

ไปเลือกใช้งานได้เองเลย ชื้อระบบ Admin CMS เพียง 10,000 บาท
Kinetic
Meteor
Kalay
Multi Color Gallery