ฟรี HTML สำหรับทำเว็บไชต์ Free HTML CSS Templates

You may download our free web templates, edit them in any HTML editor and use them for your personal or business websites. All templates can be used for commercial purpose without any restriction.

Sloopa Item List

Sloopa HTML Page contains simple item listing in steps. Slight diagonal slopes separate different sections. This is a Bootstrap 4 layout.

ออกแบบเมื่อ: 02 August 2018     โหลดไปแล้ว: 1,111

ดูตัวอย่าง ภาพตัวอย่าง โหลดไปใช้งาน
 

Blog Post: A collection of Responsive Templates by Too CSS

Creative Commons LicenseSloopa Item List is released under a Creative Commons 4.0 License. Permissions beyond the scope of this license is available here. Please share this Sloopa Item List template on any of your social media. This will help us a lot. Thank you.

Template Monster

รับพื้นที่สำหรับเปิดเว็บของคุณ

TEMPLATE#TID:2104-sloopa

Hosting ราคาเริ่มต้นเพียง 190 บาท (พื้นที่ 190mb SSD)

Domain ชื่อเว็บ .com เพียง 340 บาท

จ่ายเพียง 530 บาท ฟรีบริการติดตั้ง

หรือโทร 064-123-5678 เทพพีเฮชพี หรือ คุณ เบนซ์ ธนชิต

ไปเลือกใช้งานได้เองเลย ชื้อระบบ Admin CMS เพียง 10,000 บาท

Sloopa Item List

Sloopa HTML Page contains simple item listing in steps. Slight diagonal slopes separate different sections. This is a Bootstrap 4 layout.

ออกแบบเมื่อ: 02 August 2018     โหลดไปแล้ว: 1,111

ดูตัวอย่าง ภาพตัวอย่าง โหลดไปใช้งาน
 

Blog Post: A collection of Responsive Templates by Too CSS

Creative Commons LicenseSloopa Item List is released under a Creative Commons 4.0 License. Permissions beyond the scope of this license is available here. Please share this Sloopa Item List template on any of your social media. This will help us a lot. Thank you.

Soft Landing Page
Input Form Pack
Central Bootstrap 4
Constructive Bootstrap 4
Template Monster

รับพื้นที่สำหรับเปิดเว็บของคุณ

TEMPLATE#TID:2104-sloopa

Hosting ราคาเริ่มต้นเพียง 190 บาท (พื้นที่ 190mb SSD)

Domain ชื่อเว็บ .com เพียง 340 บาท

จ่ายเพียง 530 บาท ฟรีบริการติดตั้ง

หรือโทร 064-123-5678 เทพพีเฮชพี หรือ คุณ เบนซ์ ธนชิต

ไปเลือกใช้งานได้เองเลย ชื้อระบบ Admin CMS เพียง 10,000 บาท
Soft Landing Page
Input Form Pack
Central Bootstrap 4
Constructive Bootstrap 4