รายละเอียดบัญชีการโอนเงิน

ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี: 006-837-5320
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)
ธนาคารทหารไทย
เลขบัญชี: 229-2-32796-8
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)
ธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชี: 008-7-33262-3
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ชนิดา สุวรรณรัตน์
(Chanida Suwannarat)
True Wallet
หมายเลข: 064-123-5678
แจ้งชำระ: ในฟร์อมแจ้งโอน
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)
ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี: 842-0-08598-7
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)
Prompt Pay
หมายเลข: 064-123-5678
แจ้งชำระ: ในฟร์อมแจ้งโอน
ฃื่อบัญชี: ธนชิต สิทธิกัน
(Thanachit Sitthikan)
no file Add file
no file Add file

ติดต่อเรา

บริการ SSL Certificate

ฝากข้อความถึงเรา เพื่อสอบภามหรือ รายงานปัญหาต่างๆ

เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับทางอีเมลหรือเบอร์โทรใน 24 ชั่วโมง

หากมีปัญหาร้ายแรงกรุณาติดต่อ 064-123-5678

หรืออีเมลของเราที่ benzbenz900[at@]gmail.com

พื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ควรแนบเอกสารหรือณุปภาพที่เกี่ยวข้องมาด้วย

อยู่ระหว่างจัดทำจากทีมพัฒนา ทีม IRIS B โดย lnwPHP.in.th